Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
262.
Upoważnienie Nr 33/MON z dnia 6 lipca 2012 r. dla Pana plk. Tomasza Żyto - Zastępcy Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji
Minister Obrony Narodowej 2012.07.10
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.07.10 12:05
Treść aktu: