Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
26.
Upoważnienie Nr 5/MON z dnia 12 lutego 2013 r. dla Pana generała Mieczysława Cieniucha - Szefa Sztaby Generalnego Wojska Polskiego
Minister Obrony Narodowej 2013.02.12
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2013.02.12 10:45
Treść aktu: