Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
254.
Upoważnienie Nr 38/MON z dnia 29 lipca 2014 r. dla Pana płk. Piotra Grzybowskiego - Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - Dyrektora Depatamentu Ochrony Informacji Niejawnych
Minister Obrony Narodowej 2014.07.30
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2014.07.30 12:25
Treść aktu: