Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
25.
Upoważnienie Nr 7/MON z dnia 22 stycznia 2014 r. dla Pana Macieja Jankowskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.01.22
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2014.01.22 12:47
Treść aktu: