Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
24.
Upoważnienie Nr 1/MON z dnia 21 stycznia 2015 r. dla Pana Piotra Grzybowskiego- Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych
Minister Obrony Narodowej 2015.01.23
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2015.01.23 12:06
Treść aktu: