Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
238.
Upoważnienie Nr 34/MON z dnia 24 września 2013 r. dla Pana gen. bryg. rez. Stanisława Butlaka - Radcy Generalnego Podsekretarza Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji
Minister Obrony Narodowej 2013.09.25
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2013.09.25 12:56
Treść aktu: