Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
237.
Upoważnienie Nr 33/MON z dnia 24 września 2013 r. dla Pana gen. bryg. Włodzimierza Nowaka - Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.09.25
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2013.09.25 12:54
Treść aktu: