Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
237.
Upoważnienie Nr 32/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 02 lipca 2012 r. dla Pana gen. bryg. Sławomira Szczepaniaka - Dyrektora Departamentu Kontroli
Minister Obrony Narodowej 2012.07.03
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.07.03 10:56
Treść aktu: