Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
230.
Upoważnienie Nr 32/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2013 r. dla Pana gen. bryg. lek. Piotra Dzięgielewskiego - Pelnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Wojskowej Służby Zdrowia
Minister Obrony Narodowej 2013.09.20
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2013.09.20 11:27
Treść aktu: