Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
23.
Upoważnienie Nr 9/MON z dnia 2 lutego 2012 r. dla Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2012.02.13
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.02.13 11:20
Treść aktu: