Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
225.
Upoważnienie Nr 36/MON z dnia 2 lipca 2014 r. dla Pana Roberta Załogi - Zastępcy Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych
Minister Obrony Narodowej 2014.07.03
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2014.07.03 12:21
Treść aktu: