Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
223.
Upoważnienie Nr 31/MON z dnia 15 czerwca 2012 r. dla Pani Beaty Oczkowicz - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Infrastruktury
Minister Obrony Narodowej 2012.06.15
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.06.15 13:12
Treść aktu: