Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
211.
Upoważnienie Nr 34/MON z dnia 20 czerwca 2014 r. dla Pana Macieja Jankowskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.06.23
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2014.06.23 13:11
Treść aktu: