Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
196.
Upoważnienie Nr 32/MON z dnia 16 czerwca 2014 r. dla Pana Andrzeja Wasilewskiego - Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.06.17
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2014.06.17 13:07
Treść aktu: