Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
19.
Upoważnienie Nr 3/MON z dnia 28 stycznia 2013 r. dla Pana gen. dyw. Leszka Cwojdzińskiego - Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.01.29
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2013.01.29 09:52
Treść aktu: