Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
189.
Upoważnienie Nr 27/MON z dnia 10 lipca 2013 r. dla Pana plk. Piotra Dzięgielewskiego - Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Wojskowej Służby Zdrowia
Minister Obrony Narodowej 2013.07.11
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2013.07.11 13:10
Treść aktu: