Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
185.
Upoważnienie Nr 28/MON z dnia 24 maja 2012 r. dla gen. dyw. Andrzeja Wasilewskiego, czasowo pelniącego obowiązki Dyrektora Departamentu Kadr
Minister Obrony Narodowej 2012.05.24
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.05.24 10:48
Treść aktu: