Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
184.
Upoważnienie Nr 27/MON z dnia 21 maja 2012 r. dla Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.05.23
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.05.23 09:06
Treść aktu: