Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
18.
Upoważnie nie Nr 2/MON z dnia 16 stycznia 2014 r. dla Pana gen. broni Marka Tomaszyckiego - Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej 2014.01.16
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2014.01.16 11:49
Treść aktu: