Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
170.
Upoważnienia Nr 25/MON z dnia 3 lipca 2013 r. dl Pani Beaty Oczkowicz - Podsekretarza Stanu do Spraw Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.07.03
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2013.07.03 12:22
Treść aktu: