Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
156.
Upoważnienie Nr 22/MON z dnia 14 czerwca 2013 r. dla Pana gen. broni Mieczysława Gocuła - Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Minister Obrony Narodowej 2013.06.14
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2013.06.14 12:15
Treść aktu: