Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
15.
Upowaznienie Nr 1/MON z dnia 13 stycznia 2014 r. dla Pana Czesława Mroczka - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.01.13
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2014.01.13 11:59
Treść aktu: