Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
145.
Upoważnienie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2013 r. dla Pana gen. broni Mieczysława Gocuła - Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Minister Obrony Narodowej 2013.06.07
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2013.06.07 11:01
Treść aktu: