Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
143.
Upoważnienie Nr 29/MON z dnia 30 kwietnia 2014 r. dla Pana Piotra Lisa - Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.05.05
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2014.05.05 11:40
Treść aktu: