Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
141.
Upoważnienie Nr 26/MON z dnia 17 kwietnia 2012 r. dla Pana gen. dyw. pil. dr. Leszka Cwojdzińskiego - Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.04.18
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.04.18 12:26
Treść aktu: