Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
140.
Upoważnienie Nr 25/MON z dnia 13 kwietnia 2012 r. dla Pana płk. Piotra Grzybowskiego - Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw ochrony Informacji Niejawnych - Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.04.18
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.04.18 12:19
Treść aktu: