Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
139.
Upoważnienie Nr 24/MON z dnia 17 kwietnia 2012 r. dla Pana płk. Piotra Nideckiego - dyrektora Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej, Pana Pawła Markusa -zastępcy dyrektora Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej, Pana płk. Dariusza Klajdy - szefa Zespołu Obsługi Korespondencji Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej, Pana ppłk. Tomasza Śliwińskiego - starszego specjalisty w Zespole Obsługi Korespondencji Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej, Pana kmdr. por. Mariusza Rykowskiego - starszego specjalisty w Zespole Obsługi Korespondencji Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.04.18
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.04.18 12:08
Treść aktu: