Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
138.
Upoważnienie Nr 16/MON z dnia 28 kwietnia 2015 r. dla Pani Beaty Biały - Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej
Minister Obrony Narodowej 2015.05.08
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2015.05.08 10:14
Treść aktu: