Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
135.
Upoważnienie Nr 23/MON z dnia 5 kwietnia 2012 r. dla Pana Piotra Lisa - Dyrektora Departamentu Administracyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, zastępującego Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.04.05
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.04.05 10:19
Treść aktu: