Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
134.
Upoważnienie Nr 22/MON z dnia 5 kwietnia 2012 r. dla Pana Czesława Mroczka - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.04.05
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.04.05 10:05
Treść aktu: