Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
13.
Upoważnienie Nr 7/MON z dnia 24 stycznia 2012 r.
Minister Obrony Narodowej 2012.02.10
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.02.10 09:27
Treść aktu: