Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
128.
Upoważnienie Nr 21/MON z dnia 3 kwietnia 2012 r. dla Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2012.04.04
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.04.04 11:52
Treść aktu: