Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
127.
Upoważnienie Nr 21/MON z dnia 9 kwietnia 2014 r. dla Pana gen. bryg. lek. Piotra Dzięgielewskiego - Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Wojskowej Służby zdrowia
Minister Obrony Narodowej 2014.04.10
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2014.04.10 12:55
Treść aktu: