Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
126.
Upoważnienie Nr 15/MON z dnia 30 kwietnia 2013 r. dla Pani Jolanty Wasiak - Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.05.06
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2013.05.06 10:40
Treść aktu: