Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
126.
Upoważnienie Nr 15/MON z dnia 24 kwietnia 2015 r. dla Pana Roberta Kupieckiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2015.04.27
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2015.04.27 12:01
Treść aktu: