Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
125.
Upoważnienie Nr 14/MON z dnia 24 kwietnia 2015 r. dla Pana gen. bryg. lek. Piotra Dzięgielewskiego - Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia - Szefa Służby Zdrowia Wojska Polskiego
Minister Obrony Narodowej 2015.04.27
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2015.04.27 11:59
Treść aktu: