Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
116.
Upoważnienie Nr 20/MON z dnia 7 kwietnia 2014 r. dla Pana ppłk. lek. Marka Weselaka - Starszego Specjalisty Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
Minister Obrony Narodowej 2014.04.07
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2014.04.07 11:38
Treść aktu: