Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
114.
Upoważnienie Nr 12/MON z dnia 16 kwietnia 2015 r. dla Pana płk. Jerzego Gutowskiego - Zastępcy Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej
Minister Obrony Narodowej 2015.04.17
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2015.04.17 11:29
Treść aktu: