Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
113.
Upoważnienie Nr 11/MON z dnia 16 kwietnia 2015 r. dla Pana Roberta Rochowicza - Zastępcy Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej
Minister Obrony Narodowej 2015.04.17
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2015.04.17 11:28
Treść aktu: