Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
109.
Upoważnienie Nr 20/MON z dnia 29 marca 2012 r. dla Pana gen. dyw. Andrzeja Duksa - Szefa Inspektoratu Uzbrojenia
Minister Obrony Narodowej 2012.03.29
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.03.29 11:21
Treść aktu: