Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
108.
Upoważnienie Nr 19/MON z dnia 29 marca 2012 r. dla Pana Marcina Idzika - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji
Minister Obrony Narodowej 2012.03.29
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.03.29 11:09
Treść aktu: