Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
10.
Upoważnienie Nr 5/MON z dnia 20 stycznia 2012 r. dla Pana gen. dyw. Mirosława Rozmusa - Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej
Minister Obrony Narodowej 2012.02.09
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.02.09 13:43
Treść aktu: