Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
10.
Upoważnienie Nr 2/MON z dnia 16 stycznia 2013 r. dla Pana Artura Subocza wykonującego zadania Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego
Minister Obrony Narodowej 2013.01.17
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2013.01.17 09:26
Treść aktu: