Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
83.
Pełnomocnictwo Nr 6/MON z dnia 23 marca 2015 r. dla Pana płk. Roberta Załogi - Zastępcy Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych
Minister Obrony Narodowej 2015.03.24
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2015.03.24 11:30
Treść aktu: