Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
82.
Pełnomocnictwo Nr 5/MON z dnia 23 marca 2015 r. dla Pana plk. Piotra Grzybowskiego - Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych
Minister Obrony Narodowej 2015.03.24
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2015.03.24 11:28
Treść aktu: