Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
82.
Pełnomocnictwo Nr 12/MON z dnia 5 marca 2012 r. dla Pana gen. broni Edwarda Gruszki - Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej 2012.03.07
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2012.03.07 09:54
Treść aktu: