Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
76.
Pełnomocnictwo Nr 9/MON z dnia 25 marca 2013 r. dla Pana płk. Michała Hresiukiewicza - Radcy Prawnego Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Minister Obrony Narodowej 2013.03.25
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2013.03.25 11:47
Treść aktu: