Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
75.
Pełnomocnictwo Nr 8/MON z dnia 25 marca 2013 r. dla Pana ge. dyw. pil. dr. Leszka Cwojdzińskiego - Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.03.25
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2013.03.25 11:07
Treść aktu: