Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
73.
Pełnomocnictwo Nr 10/MON z dnia 24 lutego 2012 r. dla Pana Piotra Lisa - Dyrektora Departamentu Administracyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.02.27
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2012.02.27 11:09
Treść aktu: