Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
59.
Pełnomocnictwo Nr 8/MON z dnia 17 lutego 2012 r. dla Pana płk. Sławomira Filipczaka - Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.02.24
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2012.02.24 11:16
Treść aktu: